Rubys Tekstil Kişisel Veri Aydınlatma Metni
Bu metin, Rubys Tekstil’in kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sahiplerine yöneliktir.


1. Veri Sorumlusu
Rubys Tekstil, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde “veri sorumlusu” sıfatını taşır ve bu kapsamda KVKK’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Rubys Tekstil, kişisel verileri belirli amaçlar doğrultusunda işler ve kullanır. Bu amaçlar genellikle aşağıdakileri içerebilir:
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve takibi
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması
 • Satış sonrası destek ve hizmetlerin sağlanması
 • Pazarlama ve reklam faaliyetleri
 • İş süreçlerinin yönetimi ve geliştirilmesi


3. İşlenen Kişisel Veriler
Rubys Tekstil, iş faaliyetleri kapsamında aşağıdaki türde kişisel verileri işleyebilir:
 • İletişim bilgileri (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası vb.)

4. Kişisel Veri İşleme Şartları
Rubys Tekstil, kişisel verileri işlerken KVKK’da belirtilen işleme şartlarına uygun davranır. Bu şartlar arasında genellikle aşağıdakiler bulunur:
 • Veri sahibinin açık rızası
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati

5. Veri Sahiplerinin Hakları
KVKK kapsamında, veri sahipleri kişisel verileri üzerinde belirli haklara sahiptir. Bu haklar arasında genellikle şunlar bulunur:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
6. İletişim Bilgileri
Rubys Tekstil’in kişisel verilerin işlenmesi ve KVKK konularında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize aşağıdaki mail adresinden bize ulaşın: [email protected]